• Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Auto width resolution
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • red color
 • green color
KOSTANAY1879.RU | Костанай и костанайцы! | Портал о городе и жителях
Главная arrow Новости arrow Сведения по аулам Кустанайского уезда. Мендыгаринская волость

Сведения по аулам Кустанайского уезда. Мендыгаринская волость

Печать E-mail
Автор Administrator   
02.09.2016 г.

1903 год

 

 

Из книги «Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по исследованию степных областей» Тургайская область. 5. Кустанайский уезд. Том V-й. Воронеж Типо-литография В.И. Исаева, Большая Дворянская улица, д.д-ра Столль. 1903 год

 

Мендыгаринская волость

 

Хозяйственный аул (зимовка) по аксакалу, урочище при котором находится зимовка, последний по времени родоначальник, сколько лет основан аул

 

Административный аул №1

Раимбек Коип Толганай (на Убагане) Костан 100 лет

Туралы Шон Кобен-куль Кудайберды 120

Маймак Сюин Медет-куль Кудайберды

Джумабек Бердыгул Майбалык Кудайберды

Кожбан Кадыр Майбалык-куль Жанбурчи

Кокыбай Култай Чукур Жанбурчи 125

Аманбай Акмурза Алка-куль Боранчи

Джаркатер Байконур Кугалы Тарчи

Марат Таныбай Кызыл-кожа-копа Жанбурчи 80

Мендыбай Каной Чукур-куль Жанбурчи

Байтока Дорбай Найза-томар Жанбурчи

Бостай Бокубай Сапа Жанбурчи

Байсакал Жилгора Тюречубар Жанбурчи

Нурум Конурбай Тюречубар Жанбурчи

Усакбай Тегенбай Актюбе Жанбурчи

Есмурза Чуматай Лаба Жанбурчи

Куттубай Бекбау Тюре-копа Кудайберды 110

Ауан Ажибай Карасу Кудайберды 110

Дуйсен Чебентай Балыкты-куль Кудайберды 110

Енсыбай Айдабол Кур-копа Кудайберды 110

Копжасар Дююнкул Тулюк Кудайберды

Баймурат Азнаккуль Малмак Кудайберды 110

Тяжи Истелеу Курозек Кудайберды 110

Иманкул Бердыкул Каракун Кудайберды 110

Бейсембай Темирбек Балыкты Кудайберды

Елеген Джайнак Мамырган-агач Куланчи 100

Акпантай Жуваныш Ак-кусак Куланчи 100

Тлеке Бектемис Мамырган-агач Куланчи 100

Токбай Тантагар Байконды Куланчи 110

Баты Косылбай Кос-арал Кудайберды 110

Есельбай Медет Астаутал Кудайберды 110

Тазибек Шотан Кебеже-сай Тарчи 80

Жолдыбай Жолдас Кебеже-сай Турчи 70

Пшибай Байкон Кебеже-сай Тарчи 70

Бейсен Байкадам Кебеже-сай Тарчи 70

Бекжан Акпан Кудук-тал Тарчи 40

Оразбек Толенгут Тениз-озек Жанбурчи 110

Алатай Толенгут Тенизбай-озек Жанбурчи 110

Сатмурза Баймбет Узун-озек Жанбурчи 120

Мурат Чектыбай Узун-озек Жанбурчи 120

Онайбай Каимбай Узун-озек Жанбурчи 110

Иман Аймурза Коскульчик Боранчи 110

Байту Дукен Коскульчик Боранчи 110

Калкай Мендыбай Темир-тюбек (Убаган) Боранчи 90

Джиентай Туакпан Мамыркан Боранчи 100

Иманбай Джамантай Мамыркан Боранчи 100

Елеусыз Сакау Мамыркан Боранчи 100

Есмагамбет Сртан Мамыркан Боранчи 100

Беркей Чопан Кокче Куланчи 100

Утетлеу Айтмурат Копейшокы Кожа 12

 

Административный аул №2

Базибек Утеген Джосалы Акбас 24

Иманкул Маемир Джосалы Акбас 83

Койчибай Сарыкбай Тениз Конур

Мурзабай Теней Тениз Даулет 100

Альмагамбет Джапогот Тениз Даулет

Темрбай Джиенкул Тениз Ажи 26

Жадра Аккоба Тениз Даулет

Каумен Тенебек Оралбай Усюнбай 100

Торсукбай Еспай Кызыл-копа Даулет 40

Джюсуп Клбек Шумек-копа Усюнбай

Манытбай Сансыз Тениз Кастон 60

Дармен Тюребек Тениз Кастон 40

Турумбай Талтыкбай Тениз Кастон 70

Мусатай Калкаман Тениз Байдавлет 40

Кочимбай Шаматай Каракамыс  Байдавлет 80

Жарлгас Бадрак Каракамыс Байдавлет 100

Омурзак Джантай Каракамыс Байдавлет 100

Бекбаулы Балкон Чок-карагай Даулет 100

Мурзакей Итеумен Чок-карагай Даулет

Калабай Есень река Тобол Усенбай 150

Сагымбай Монат река Тобол Даулет

Тос Шегебай река Тобол Ажи 60

Кобей Актишкан река Тобол Ажи 70

Нарсебек Кекильбай река Тобол Ажи

Алпысбай Тюяк река Тобол Кара-комдырь

Оспан Бокбас Баимбет-карагай Кара-комдырь

Утебай Тлеуберды Тасымбай-куль Жилсай

Дюсембай Кусеген Тасымбай-куль Жилсай

Желдыбай Темир Убаган-озен Кокур

Тяжи Чуак Убаган-озен Кокур

Мадил Кочубай Убаган-озен Кокур

Жарлгас Жанатай Убаган-озен Кокур

Менысбай Аманжол Убаган-озен Кокур

Тыныштыкбай Карамен Жаркамыс Кастов 75

Бисембай Шагир Баимбет-Карагай Усенбай 150

 

Административный аул №3

Каска Жаманкара река Тобол Байгожа 100

Тлеп Борлык река Тобол Байгожа 100

Дмиентай Сюттубай Кен-Тюбек Байгожа 100

Баймурат Джалдыбай река Тобол Толенгут 100

Нуркан Мурзабек Орлау Жадык 100

Салкымбай Сарыбай Бироктал Кулчукай 100

Жаркетер Тобет Бироктал Кулчукай 100

Данголек Жиенгул Бироктал Кулчукай 7 поколений

Сельтеткен Кылджан Каракамыс Байдаулет 100

Доске Байту Каракамыс Каракамыс Байдаулет 100

Куантай Домалак Карамыс Байдаулет Байдаулет 100

Нурумбет Сапак Карамыс Байдаулет 100

Бекет Чопан Каракамыс Джиембай 100

Каракамы Бокай Кунусбай-карасу Джиембай 24

Есым Аутуар Кунусбай-карасу Байдаулет 30

Сармакы Нурмамбет Бурабай Джиембай 30

Тынысбай Кетебай Бурабай Байдаулет 30

Бекет Танысбай Бурабай Байдаулет 30

Куттыбай Итембай Кара-жар Кулчукай 21

Женсыкбай Самен Теныс Кочибе 30

Кулмагамбет Бейсембай Теныс Кочибе 31

Мадияр Айтур Саркамыс Байдаулет 100

Есен Асаубай Саркамыс Байдаулет 100

Отес Байтле Саркамыс Байдаулет 100

Кендырбай Чокотай Саркамыс Байдаулет 100

Ералы Сапак Коктерек Байдаулет 100

Омиртай Бабалы Коктерек Байдаулет 60

Саутбай Рысбай Коктерек Байдаулет 70

Бекет Боккот Саракамыс Байдаулет 100

 

Административный аула №4

Джансакал Танаткан река Тобол Джадык

Муса Тлеубай река Тобол Джадык 200

Танжарык Донкул река Тобол Кара 200

Кулжан Алибай река Тобол Сары 150

Негай Бегалы река Тобол  Сары 70

Айсабай Трумбай река Тобол  Джадык 70

Мнаидар Исабай река Тобол  Джадык 150

Бексултан Исабай по реке Тобол Джадык 200

Нурпеис Айту по реке Тобол Джадык

Казгирей Чотай по реке Тобол Солтам 160

Сулеймен Чесгебай по реке Тобол Сары 140

Боканай Ескельды по реке Тобол Сары

Джарбул Аел по реке Тобол Джадык

Темирусан Айкон по реке Тобол Джадык

Алдай Креше по реке Тобол Сары

Тамбай Токтаул по реке Тобол Сары 100

Айтен Сатыкбай по реке Тобол Джадык 100

Нурмагамбет Уздембай по реке Тобол Джадык 100

Утетлеу Саутбай по реке Тобол Джадык 100

Чопан Маусенбай по реке Тобол Джадык 150

Адел Конусбай по реке Тобол Джадык 7 поколение

Амантай Курман по реке Тобол Джадык 7-е поколение

Кожамжар Канай по реке Тобол Джадык 7-е поколение

Сеит Альмухамет по реке Тобол Джадык 7-е поколение

Есеналы Альджан Каратал Кожагельды 150

Джумакан Абды Каратал Кожагельды 180

Байдаулет Джаксылук Сары-Камыс Сары

Айткул Тарбак Сары-Камыс Сары

Мешел Ермек Сары-Камыс Сары

Нурпеис Монтай Сары-Камыс Байгожа 80

Баимбет Таттыбай Сары-Камыс Сары

Ибрай Альчинбай Сары-Камыс Байгожа 40

Нурсеит Молдагул Сары-Камыс Сары 100

Омерала Дербис Сары-Камыс Сары 100

Баиньяк Конисбай Кара-Чилик Джадык 26

Мурзагамбет Мусабай Кара-Чилик Джадык 200

Баймурза Колдыбай Кара-Чилик Сары 26

Чокаман Тлеуле Каратал Джадык

Есет Тлеубай Каратал Джадык

Ахмет Джансакал Каратал Джадык 3

Сасыкбай Кулучке Каратал Кара

Кожа Танаткан по реке Тобол Джадык 100

Аргынбай Карымбай по реке Тобол Джадык 100

 

Административный аул №5

Бейсембай Бишагар Тортбай Альтеке 22

Телеген Каипперген Салпа-Кызыл Карасары 50

Итжан Бердибек Джалпак-Карасу Карасары 50

Дощан Сима Нурман-чиликт Карасары 50

Тлеугабыл Озорбай Джосалы Джадык 26

Кенжетай Когылбай Когылбай-агач Альтеке 100

Мынжасар Бухар Джосалы Джадык 27

Алим Куандык Алакуль Карасары 26

Сарсен Балсапал Курманбай Каракемпырь

Муса Джаналы Казан-агач Альтеке 100

Карпык Танабай Естек-агач Альтеке 100

Бейсембай Ерубай Ерубай-чилик Альтеке 100

Темирбай Бекцау Казангап-агач Альтеке 100

Иргали Меныбай Джсалы Джадык 27

 

 

 

Добавить комментарий


« Пред.   След. »

Из фотоальбома...


"Тобол" - "Восток" 3:0


Каляпин Григорий Федорович


Хорошее настроение

Последние комментарии

20 January, 2021 @03:02 :
pretty fantastic graphic! my web blog :: ______ ... by Гость

20 January, 2021 @02:57 :
Merely online bank points out ... like the photos! ... by Гость

20 January, 2021 @02:31 :
 \0 \0 \0 \0 \0\0. 1982 ... by Гость

19 January, 2021 @09:16 :
Здравствуйте хотела узнать у вас можно сделать або ... by Гость

13 January, 2021 @18:05 :
Ангелина Христиановна Унтерейнер ... by Гость

ВНИМАНИЕ

Поиск генеалогической информации

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

 Инструкция как перевести деньги на КИВИ-кошелек

 

 
 

Друзья сайта

      Спасибо за материальную поддержку сайта: Johannes Schmidt и Rosalia Schmidt, Елена Мшагская (Тюнина)

Время генерации страницы: 0.444 сек.